Miyoshi Koi Farm stocks predomantly Dainichi bloodline Gosanke, and produces some good Kawarigoi every year.