Hirasawa (Marusei)

KoiBito Stock

Tosai Mix

Sold Out
Tosai Mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-01

Hirasawa

10-12 cm.

14 Kg.

100 pcs

Tosai Mix

Sold Out
Tosai Mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-02

Hirasawa

12-14 cm.

15 Kg.

80 pcs

Tosai Mix

Sold Out
Tosai Mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-03

Hirasawa

15-18 cm.

16 Kg.

50 pcs

Tosai Kohaku

Sold Out
Tosai Kohaku (Hirasawa (Marusei))

HIR-04

Hirasawa

12-15 cm.

15 Kg.

70 pcs

Tosai Sanke

Sold Out
Tosai Sanke (Hirasawa (Marusei))

HIR-05

Hirasawa

12-15 cm.

15 Kg.

70 pcs

Tosai Showa

Tosai Showa (Hirasawa (Marusei))

HIR-06

Hirasawa

12-15 cm.

15 Kg.

70 pcs

Tosai Chagoi

Tosai Chagoi (Hirasawa (Marusei))

HIR-07

Hirasawa

12-15 cm.

15 Kg.

70 pcs

Tosai GR/Red Karashi

Tosai GR/Red Karashi (Hirasawa (Marusei))

HIR-08

Hirasawa

10-12 cm.

14 Kg.

100 pcs

Tosai Yamabuki

Tosai Yamabuki (Hirasawa (Marusei))

HIR-09

Hirasawa

10-12 cm.

14 Kg.

100 pcs

Tosai Hi-Utsuri

Tosai Hi-Utsuri (Hirasawa (Marusei))

HIR-10

Hirasawa

15-18 cm.

15 Kg.

50 pcs

Tosai Mukashi-Kabuto mix

Sold Out
Tosai Mukashi-Kabuto mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-11

Hirasawa

12-15 cm.

15 Kg.

70 pcs

Small Nisai Mix

Small Nisai Mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-12

Hirasawa

20-25 cm.

25 Kg.

30 pcs

Nisai Hi-Utsuri

Nisai Hi-Utsuri (Hirasawa (Marusei))

HIR-13

Hirasawa

25-30 cm.

23 Kg.

12 pcs

Nisai Red Karashi

Sold Out
Nisai Red Karashi (Hirasawa (Marusei))

HIR-14

Hirasawa

45-50 cm.

30 Kg.

5 pcs