Conias (Hiroi/Yozen)

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (Conias (Hiroi/Yozen))

CON-01

Conias

10-12 cm.

18 Kg.

100 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Conias (Hiroi/Yozen))

CON-02

Conias

13-15 cm.

18 Kg.

80 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Conias (Hiroi/Yozen))

CON-03

Conias

16-18 cm.

18 Kg.

50 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Conias (Hiroi/Yozen))

CON-04

Conias

19-22 cm.

23 Kg.

40 pcs