Tsuna

KoiBito Stock

Tosai Kinki-Utsuri

Tosai Kinki-Utsuri (Tsuna)

TSU-01

Tsuna

13-15 cm.

17 Kg.

70 pcs

Tosai Shusui

Tosai Shusui (Tsuna)

TSU-02

Tsuna

13-15 cm.

17 Kg.

70 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Tsuna)

TSU-03

Tsuna

15-18 cm.

17 Kg.

50 pcs