Momotaro

KoiBito Stock

Tosai Kohaku (80%) Sanke, Showa (20%)

Tosai Kohaku (80%) Sanke, Showa (20%)

MOM-01

Momotaro

18-26 cm.

34 Kg.

40 pcs

Tosai Kohaku (80%) Sanke, Showa (20%)

Tosai Kohaku (80%) Sanke, Showa (20%) (Momotaro)

MOM-01

Momotaro

18-26 cm.

34 Kg.

40 pcs