Sakazume

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (Sakazume)

SAK-01

Sakazume

12-14 cm.

16 Kg.

100 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Sakazume)

SAK-02

Sakazume

14-16 cm.

16 Kg.

70 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Sakazume)

SAK-03

Sakazume

16-20 cm.

16 Kg.

50 pcs

Tosai Koromo HQ

Uitverkocht
Tosai Koromo HQ (Sakazume)

SAK-04

Sakazume

12-14 cm.

16 Kg.

100 pcs

Tosai Koromo HQ

Uitverkocht
Tosai Koromo HQ (Sakazume)

SAK-05

Sakazume

14-16 cm.

16 Kg.

70 pcs

Tosai Gosanke Mix

Tosai Gosanke Mix (Sakazume)

SAK-08

Sakazume

12-14 cm.

16 Kg.

100 pcs

Tosai Gosanke Mix

Tosai Gosanke Mix (Sakazume)

SAK-09

Sakazume

14-16 cm.

16 Kg.

70 pcs

Tosai Kujaku

Uitverkocht
Tosai Kujaku (Sakazume)

SAK-10

Sakazume

13-16 cm.

16 Kg.

70 pcs

Tosai Hariwake

Uitverkocht
Tosai Hariwake (Sakazume)

SAK-11

Sakazume

13-16 cm.

16 Kg.

70 pcs

Tosai Yamabuki

Tosai Yamabuki (Sakazume)

SAK-12

Sakazume

13-15 cm.

16 Kg.

80 pcs

Tosai Yamabuki

Uitverkocht
Tosai Yamabuki (Sakazume)

SAK-13

Sakazume

15-18 cm.

16 Kg.

60 pcs

Tosai Platina

Uitverkocht
Tosai Platina (Sakazume)

SAK-14

Sakazume

12-14 cm.

16 Kg.

100 pcs