Omosako

KoiBito Stock

Tosai Shiro-Utsuri

Uitverkocht
Tosai Shiro-Utsuri (Omosako)

OMO-01

Omosako

15-18 cm.

20 Kg.

50 pcs

Nisai Female Shiro-Utsuri

Uitverkocht
Nisai Female Shiro-Utsuri (Omosako)

OMO-SP01

Omosako

50-55 cm.

32 Kg.

3 pcs

Nisai Female Shiro-Utsuri

Uitverkocht
Nisai Female Shiro-Utsuri (Omosako)

OMO-SP02

Omosako

50-55 cm.

32 Kg.

3 pcs

Nisai Female Shiro-Utsuri

Uitverkocht
Nisai Female Shiro-Utsuri (Omosako)

OMO-SP03

Omosako

50-55 cm.

32 Kg.

3 pcs

Nisai Female Shiro-Utsuri

Uitverkocht
Nisai Female Shiro-Utsuri (Omosako)

OMO-SP04

Omosako

50-55 cm.

32 Kg.

3 pcs

Tosai Gin Matsuba

Tosai Gin Matsuba (Omosako)

OMO-SP05

Omosako

18-23 cm.

25 Kg.

50 pcs