NND

KoiBito Stock

Tosai ShiroUtsuri

Tosai ShiroUtsuri (NND)

NND-02

NND

18-23 cm.

22 Kg.

35 pcs

Tosai Tancho

Uitverkocht
Tosai Tancho (NND)

NND-03

NND

20-25 cm.

25 Kg.

20 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (NND)

NND-04

NND

15-18 cm.

20 Kg.

40 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (NND)

NND-05

NND

15-18 cm.

20 Kg.

40 pcs