Kanezo

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix  (Kanezo)

KNZ-01

Kanezo

12-15 cm.

16 Kg.

70 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Kanezo)

KNZ-02

Kanezo

15-18 cm.

17 Kg.

60 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix (Kanezo)

KNZ-03

Kanezo

35-40 cm.

25 Kg.

6 pcs