Hosokai

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (Hosokai)

HOSK-01

Hosokai

14-16 cm.

16 Kg.

60 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Hosokai)

HOSK-02

Hosokai

16-18 cm.

17 Kg.

50 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Hosokai)

HOSK-03

Hosokai

18-20 cm.

25 Kg.

35 pcs