Hoshikin

KoiBito Stock

Tosai Kohaku

Uitverkocht
Tosai Kohaku (Hoshikin)

HOSH-01

Hoshikin

18-23 cm.

25 Kg.

30 pcs

Tosai Kohaku

Uitverkocht
Tosai Kohaku (Hoshikin)

HOSH-02

Hoshikin

18-23 cm.

25 Kg.

30 pcs

Tosai Showa

Tosai Showa (Hoshikin)

HOSH-03

Hoshikin

18-23 cm.

25 Kg.

30 pcs

Tosai Showa

Tosai Showa (Hoshikin)

HOSH-04

Hoshikin

18-23 cm.

25 Kg.

30 pcs