Hirasawa (Marusei)

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-01

Hirasawa

10-12 cm.

14 Kg.

100 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-02

Hirasawa

12-14 cm.

15 Kg.

80 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-03

Hirasawa

15-18 cm.

16 Kg.

50 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-04

Hirasawa

20-25 cm.

21 Kg.

20 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix (Hirasawa (Marusei))

HIR-05

Hirasawa

30-35 cm.

23 Kg.

10 pcs

Nisai Hi Utsuri

Uitverkocht
Nisai Hi Utsuri (Hirasawa (Marusei))

HIR-06

Hirasawa

25-30 cm.

23 Kg.

15 pcs

Nisai Go-Sanke

Nisai Go-Sanke (Hirasawa (Marusei))

HIR-07

Hirasawa

30-35 cm.

23 Kg.

10 pcs

Tosai Red Karashi

Tosai Red Karashi (Hirasawa (Marusei))

HIR-09

Hirasawa

22-27 cm.

23 Kg.

20 pcs

Tosai Red Karashi

Tosai Red Karashi (Hirasawa (Marusei))

HIR-10

Hirasawa

28-32 cm.

23 Kg.

15 pcs